ETN5.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2018/2019. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
5659BKH1A bibliaértelmezés mai irányzatai6Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
időszakos meghirdetés
5660BKH2Pascal bibliaértelmezése5Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
időszakos meghirdetés
5661BKH3A bibliai költészet sajátosságai5Holló Péter [1201500011]
Dr. Reisinger János [1201500021]
időszakos meghirdetés
5662BKH4A perspektivikus történelmi próféciák értelmezési kérdései6Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5663BKI1Bibliai jellemrajzok6Kovács Zoltán [1201500016]
időszakos meghirdetés
5640BKÓ1A Zsoltárok könyve teológiája, költészete és hatástörténete I.5Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5665BKÓ2A Zsoltárok könyve teológiája, költészete és hatástörténete II.5Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5666BKÓ3A Prédikátor könyve alapeszméi és hatástörténete6Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
időszakos meghirdetés
5667BKÓ4Példabeszédek könyve etikája5Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5668BKÓ5Fogság utáni kisprófétai könyvek6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5669BKR1A halottak állapota és a feltámadás eszméje a bibliai iratokban5Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5627BKR2A Biblia történelemszemlélete6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5671BKR3Az Újszövetség eszkatológiája I.6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5672BKR4A keresztény teremtés és gondviseléstan bibliai alapjai5Kovács Zoltán [1201500016]
időszakos meghirdetés
5673BKR5Hit és cselekedetek - Szabad választás és isteni predesztináció az újszövetségi iratokban6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5674BKR6Az Újszövetség eszkatológiája II.6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5675BKR7Szabad választás és isteni predesztináció6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5676BKR8Vitatott rendszeres teológiai kérdések (teremtés, evolúció, szabad választás és isteni predesztináció)5Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5677BKR9A XVI. századi reformáció alapeszméi6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5678BKS3Az ószövetségi történelem kronológiája6Kovács Zoltán [1201500016]
Nagy Viktória [1201500018]
időszakos meghirdetés
5679BKS4A hívő ember és az államhatalom 1.5Takács Szabolcs [1201500026]
időszakos meghirdetés
5680BKS5A hívő ember és az államhatalom 2.5Takács Szabolcs [1201500026]
időszakos meghirdetés
5681BKS7Szakdolgozati előkészítő szeminárium4Kovács Zoltán [1201500016]
időszakos meghirdetés
5682BKS8Szakdolgozati konzultáció 1.5Dr. Kovács Imre [1201501883]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
Takács Szabolcs [1201500026]
minden tanév őszi félév
5642BKS9Szakdolgozati konzultáció 2.5Holló Péter [1201500011]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
minden tanév tavaszi félév
5684BKSZSzakdolgozat10Dr. Kovács Imre [1201501883]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
Takács Szabolcs [1201500026]
minden tanév tavaszi félév
5685BKÚ1Jézus Hegyibeszéde (eszmei tartalom)6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5686BKÚ2Pál apostol életrajza és teológiája6Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5687BKÚ3János evangéliuma - részletek írásmagyarázata5Kovács Zoltán [1201500016]
időszakos meghirdetés
5688BKÚ4A vallási türelem a filozófiában a XVI. századtól napjainkig5Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5689BKÚ7Az apostoli kor története 1.Az Apostolok cselekedetei alapján (Az Apostolok cselekedetei alapján)5Holló Péter [1201500011]
időszakos meghirdetés
5629BKÚ8Az apostoli kor története 2.Az Apostolok cselekedetei alapján (Az Apostolok cselekedetei alapján)5Holló Péter [1201500011]
időszakos meghirdetés
5643BKÚ9Jelenések könyve (kiegészítés)6Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5632LKG10A lelki konfliktusokban és betegségekben szenvedők lelkigondozása4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév tavaszi félév
5637LKG11A családok lelkigondozása 2. (A gyermeknevelés bibliai alapelvei)4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév tavaszi félév
5633LKG12A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása 2.4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév tavaszi félév
5710LKG13A Biblia-alapú lelkigondozás alapelveiA bibliai emberkép (A bibliai emberkép)4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5711LKG2A lelkigondozó személye, etikai kívánalmak4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév őszi félév
5646LKG3Az egészséges életmód alapelvei4Somogyi Lehel [1201501395]
minden tanév őszi félév
5713LKG4A betegek és idősek lelkigondozása4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5714LKG5A családok lelkigondozása 1. (Bibliai házasságetika)4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév őszi félév
5715LKG6A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása 1.4Nagy Sándor [1201501970]
időszakos meghirdetés
5634LKG7Szociológiai és szociális jogi alapismeretek4Erdősné Dr. Kovács Ágnes [1201501936]
minden tanév tavaszi félév
5635LKG8A fogyatékkal élők lelkigondozása4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5636LKG9A haldoklók és gyászolók lelkigondozása4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5647LKS1Szakdolgozati konzultáció 1.6Somogyi Lehel [1201501395]
Nagy Sándor [1201501970]
Erdősné Dr. Kovács Ágnes [1201501936]
Budai Zsófia [1201800001]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5648LKS2Szakdolgozati konzultáció 2.6Somogyi Lehel [1201501395]
Nagy Sándor [1201501970]
Erdősné Dr. Kovács Ágnes [1201501936]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Budai Zsófia [1201800001]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5721LKSZSzakdolgozat12Dr. Kovács Imre [1201501883]
Somogyi Lehel [1201501395]
Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5530TKE10Teológiai műhely 2.6Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Tóth Judit [1201500028]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév tavaszi félév
5531TKE11Teológiai műhely 3.6Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Tóth Judit [1201500028]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév őszi félév
5532TKE12Teológiai műhely 4.6Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Tóth Judit [1201500028]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
minden tanév tavaszi félév
5533TKE13Teológiai műhely 5.6Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Tóth Judit [1201500028]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév őszi félév
5534TKE14Teológiai műhely 6.6Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Tóth Judit [1201500028]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5535TKE15Teológiai műhely 7.6Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Tóth Judit [1201500028]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
minden tanév tavaszi félév
5536TKE16Teológiai műhely 8.6Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Tóth Judit [1201500028]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév tavaszi félév
5729TKE17Egyetemes vallástörténet 1.3Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév őszi félév
5537TKE18Egyetemes vallástörténet 2.3Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév tavaszi félév
5731TKE19Egyetemes egyháztörténelem 1.3Holló Péter [1201500011]
minden tanév őszi félév
5538TKE20Egyetemes egyháztörténelem 2.3Holló Péter [1201500011]
minden tanév tavaszi félév
5733TKE4Egyetemes vallástörténet 1.4Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév őszi félév
5539TKE5Egyetemes vallástörténet 2.4Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév tavaszi félév
5735TKE7Egyetemes egyháztörténelem 1.4Holló Péter [1201500011]
minden tanév őszi félév
5540TKE8Egyetemes egyháztörténelem 2.4Holló Péter [1201500011]
minden tanév tavaszi félév
5541TKE9Teológiai műhely 1.6Tóth Judit [1201500028]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
minden tanév őszi félév
5738TKG1Lelkigondozástan 1.4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév őszi félév
5542TKG2Lelkigondozástan 2.4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév tavaszi félév
5740TKG3Lelkigondozástan 1.3Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév őszi félév
5543TKG4Lelkigondozástan 2.3Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév tavaszi félév
5544TKÓ1Genezis4Prancz Szandra Mariann [1201501717]
időszakos meghirdetés
5743TKÓ10Messiási próféciák 1.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5545TKÓ11Messiási próféciák 2.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5546TKÓ12Genezis3Prancz Szandra Mariann [1201501717]
minden tanév tavaszi félév
5746TKÓ13Az Ószövetség világa3Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév tavaszi félév
5747TKÓ14Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)3Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév őszi félév
5547TKÓ15Nagy prófétai könyvek 2. (Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel)3Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév tavaszi félév
5548TKÓ16Ószövetségi bölcsességi irodalom3Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév tavaszi félév
5750TKÓ17Zsoltárok könyve3Prancz Szandra Mariann [1201501717]
minden tanév őszi félév
5751TKÓ18Izrael története 1.3Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév őszi félév
5549TKÓ19Izrael története 2.3Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév tavaszi félév
5753TKÓ2Az Ószövetség világa4Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév tavaszi félév
5754TKÓ20Izrael története 3.3Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév őszi félév
5649TKÓ21Messiási próféciák 1.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5550TKÓ22Messiási próféciák 2.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5757TKÓ3Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel könyve)4Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév őszi félév
5551TKÓ4Nagy prófétai könyvek 2. (Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel)4Buda Péter Dávid [1201501349]
időszakos meghirdetés
5552TKÓ5Ószövetségi bölcsességi irodalom4Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév tavaszi félév
5760TKÓ6Zsoltárok könyve4Prancz Szandra Mariann [1201501717]
minden tanév tavaszi félév
5761TKÓ7Izrael története 1.4Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév őszi félév
5553TKÓ8Izrael története 2.4Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév tavaszi félév
5763TKÓ9Izrael története 3.4Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév őszi félév
5764TKR1A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 1.4Holló Péter [1201500011]
minden tanév őszi félév
5554TKR10Rendszeres teológiai szeminárium 2.4Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév tavaszi félév
5766TKR11A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 1.3Holló Péter [1201500011]
minden tanév őszi félév
5555TKR12-TKR14A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 2.- Bibliai etika és antropológia 2.6Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5768TKR13Bibliai etika és antropológia 1.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5769TKR15A Biblia tanításainak rendszere 1.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5556TKR16A Biblia tanításainak rendszere 2.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5771TKR17A Biblia tanításainak rendszere 3.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5557TKR18A Biblia tanításainak rendszere 4.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5773TKR19Rendszeres teológiai szeminárium 1.3Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév őszi félév
5558TKR20Rendszeres teológiai szeminárium 2.3Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév tavaszi félév
5559TKR2-TKR4A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 2. - Bibliai etika és antropológia 2.8Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5776TKR3Bibliai etika és antropológia 1.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5777TKR5A Biblia tanításainak rendszere 1.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5560TKR6A Biblia tanításainak rendszere 2.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5779TKR7A Biblia tanításainak rendszere 3.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5561TKR8A Biblia tanításainak rendszere 4.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5781TKR9Rendszeres teológiai szeminárium 1.4Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév őszi félév
5782TKS1Filozófiatörténet 1.4Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév őszi félév
5562TKS10Szakdolgozati előkészítő szeminárium3Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév tavaszi félév
5563TKS11Szakdolgozati konzultáció 1.3Nagy Sándor [1201501970]
Tóth Judit [1201500028]
Nagy Viktória [1201500018]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Budai Zsófia [1201800001]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Bödör Zoltán János [1201500033]
Kovács Zoltán [1201500016]
Ágoston Annamária [1201500710]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
minden tanév őszi félév
5564TKS12Szakdolgozati konzultáció 2.3Nagy Viktória [1201500018]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Bödör Zoltán János [1201500033]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Nagy Sándor [1201501970]
Tóth Judit [1201500028]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Ágoston Annamária [1201500710]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Budai Zsófia [1201800001]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
minden tanév tavaszi félév
5565TKS13Szakdolgozati konzultáció 1.6Budai Zsófia [1201800001]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Bödör Zoltán János [1201500033]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Tóth Judit [1201500028]
Nagy Viktória [1201500018]
Nagy Sándor [1201501970]
Ágoston Annamária [1201500710]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
minden tanév őszi félév
5566TKS14Szakdolgozati konzultáció 2.6Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Budai Zsófia [1201800001]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Tóth Judit [1201500028]
Nagy Sándor [1201501970]
Nagy Viktória [1201500018]
Holló Péter [1201500011]
Kovács Zoltán [1201500016]
Ágoston Annamária [1201500710]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Bödör Zoltán János [1201500033]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
időszakos meghirdetés
5567TKS15Szakdolgozati konzultáció 3.6Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Budai Zsófia [1201800001]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Kovács Zoltán [1201500016]
Bödör Zoltán János [1201500033]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Tóth Judit [1201500028]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Nagy Viktória [1201500018]
Nagy Sándor [1201501970]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Ágoston Annamária [1201500710]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
időszakos meghirdetés
5568TKS16Szakdolgozati konzultáció 4.6Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Kovács Zoltán [1201500016]
Bödör Zoltán János [1201500033]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Tóth Judit [1201500028]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Nagy Viktória [1201500018]
Nagy Sándor [1201501970]
Kocsis Péter [1201501288]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Ágoston Annamária [1201500710]
Budai Zsófia [1201800001]
minden tanév tavaszi félév
5569TKS2Filozófiatörténet 2.4Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév tavaszi félév
5570TKS3Egyház és állam, lelkiismereti szabadság 1.4Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
időszakos meghirdetés
5571TKS4Egyház és állam, lelkiismereti szabadság 2.4Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
időszakos meghirdetés
5572TKS5Szakdolgozati előkészítő szeminárium4Nagy Sándor [1201501970]
minden tanév tavaszi félév
5573TKS6Szakdolgozati konzultáció 1.3Nagy Sándor [1201501970]
Nagy Viktória [1201500018]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Holló Péter [1201500011]
Bödör Zoltán János [1201500033]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Tóth Judit [1201500028]
Kovács Zoltán [1201500016]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Budai Zsófia [1201800001]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Ágoston Annamária [1201500710]
minden tanév őszi félév
5574TKS7Szakdolgozati konzultáció 2.3Holló Péter [1201500011]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Ágoston Annamária [1201500710]
Kovács Zoltán [1201500016]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Nagy Sándor [1201501970]
Tóth Judit [1201500028]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Nagy Viktória [1201500018]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Kocsis Péter [1201501288]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Budai Zsófia [1201800001]
Füleky Adrienne Éva [1201700084]
Bödör Zoltán János [1201500033]
minden tanév tavaszi félév
5796TKS8Filozófiatörténet 1.3Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév őszi félév
5575TKS9Filozófiatörténet 2.3Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
minden tanév tavaszi félév
5644TKSZSzakdolgozat10minden tanév tavaszi félév
5645TKSZ1Szakdolgozat18Nagy Sándor [1201501970]
Kocsis Péter [1201501288]
Holló Péter [1201500011]
Ágoston Annamária [1201500710]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
Nagy Viktória [1201500018]
minden tanév tavaszi félév
5800TKÚ1János evangéliuma4Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5576TKÚ10Páli levelek 2.4Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5802TKÚ11János evangéliuma3Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5803TKÚ12Jézus élete 1.3Dr. Csabai Tamás [1201700064]
minden tanév őszi félév
5577TKÚ13Jézus élete 2.3Dr. Csabai Tamás [1201700064]
minden tanév tavaszi félév
5578TKÚ14Római levél3Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5806TKÚ15Jézus példázatai 1.3Ágoston Annamária [1201500710]
minden tanév őszi félév
5579TKÚ16Jézus példázatai 2.3Ágoston Annamária [1201500710]
minden tanév tavaszi félév
5650TKÚ17Jelenések könyve3Dr. Csabai Tamás [1201700064]
minden tanév őszi félév
5580TKÚ18Újszövetségi kortörténet3Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5810TKÚ19Páli levelek 1.3Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5811TKÚ2Jézus élete 1.4Dr. Csabai Tamás [1201700064]
minden tanév őszi félév
5581TKÚ20Páli levelek 2.3Kocsis Péter [1201501288]
minden tanév tavaszi félév
5582TKÚ3Jézus élete 2.4Dr. Csabai Tamás [1201700064]
minden tanév tavaszi félév
5583TKÚ4Római levél4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5815TKÚ5Jézus példázatai 1.4Ágoston Annamária [1201500710]
minden tanév őszi félév
5584TKÚ6Jézus példázatai 2.4Ágoston Annamária [1201500710]
minden tanév tavaszi félév
5817TKÚ7Jelenések könyve4Dr. Csabai Tamás [1201700064]
minden tanév őszi félév
5585TKÚ8Újszövetségi kortörténet4Dr. Szathmáry Sándor [1201500032]
minden tanév tavaszi félév
5819TKÚ9Páli levelek 1.4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5820TVE1Felekezettörténet 1.4Holló Péter [1201500011]
időszakos meghirdetés
5821TVE10Magyarországi egyháztörténelem 2.3Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5822TVE11Felekezettörténet 1.3Holló Péter [1201500011]
időszakos meghirdetés
5586TVE12Felekezettörténet 2.3Holló Péter [1201500011]
időszakos meghirdetés
5824TVE13Az adventmozgalom története 13Nagy Sándor [1201501970]
időszakos meghirdetés
5825TVE14Az adventmozgalom története 2.3Nagy Sándor [1201501970]
időszakos meghirdetés
5587TVE2Felekezettörténet 2.4Holló Péter [1201500011]
időszakos meghirdetés
5827TVE3Magyarországi egyháztörténelem 1.4Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5828TVE4Magyarországi egyháztörténelem 2.4Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5829TVE5Az adventmozgalom története 1.4Nagy Sándor [1201501970]
időszakos meghirdetés
5830TVE6Az adventmozgalom története 2.4Nagy Sándor [1201501970]
időszakos meghirdetés
5831TVE9Magyarországi egyháztörténelem 1.3Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5832TVG1Homiletika 1.4Ágoston Annamária [1201500710]
időszakos meghirdetés
5833TVG10Homiletikai szeminárium 8.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5834TVG2Homiletikai szeminárium 2.4Ágoston Annamária [1201500710]
időszakos meghirdetés
5835TVG29Homiletika 1.3Ágoston Annamária [1201500710]
időszakos meghirdetés
5836TVG3Homiletikai szeminárium 3.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5651TVG30Homiletika szeminárium 2.3Ágoston Annamária [1201500710]
időszakos meghirdetés
5840TVG33Homiletika szeminárium 3.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5841TVG34Homiletika szeminárium 4.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5842TVG35Homiletika szeminárium 5.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5843TVG36Homiletika szeminárium 6.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5844TVG37Homiletika szeminárium 7.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév őszi félév
5845TVG38Homiletika szeminárium 8.3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
minden tanév tavaszi félév
5846TVG4Homiletikai szeminárium 4.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5847TVG5Homiletikai szeminárium 5.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5848TVG6Homiletikai szeminárium 6.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5851TVG9Homiletikai szeminárium 7.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5588TVH1Hermeneutikai műhely 1.3Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév őszi félév
5589TVH2Hermeneutikai műhely 2.3Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Kocsis Péter [1201501288]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Nagy Sándor [1201501970]
Kovács Zoltán [1201500016]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Buda Péter Dávid [1201501349]
minden tanév tavaszi félév
5590TVH3Hermeneutikai műhely 3.3Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Holló Péter [1201500011]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
minden tanév őszi félév
5591TVH4Hermeneutikai műhely 4.3Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Holló Péter [1201500011]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
minden tanév tavaszi félév
5592TVH5Hermeneutikai műhely 5.3Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Holló Péter [1201500011]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
minden tanév őszi félév
5593TVH6Hermeneutikai műhely 6.3Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Holló Péter [1201500011]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
minden tanév tavaszi félév
5594TVH7Hermeneutikai műhely 7.3Nagy Sándor [1201501970]
Holló Péter [1201500011]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
minden tanév őszi félév
5595TVH8Hermeneutikai műhely 8.3Nagy Sándor [1201501970]
Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
Kocsis Péter [1201501288]
Holló Péter [1201500011]
Prancz Szandra Mariann [1201501717]
Dr. Csabai Tamás [1201700064]
Buda Péter Dávid [1201501349]
Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
Dr. Prancz Zoltán [1201500020]
Kovács Zoltán [1201500016]
minden tanév tavaszi félév
5596TVÓ1Ószövetségi héber nyelv 1.4Bödör Zoltán János [1201500033]
minden tanév őszi félév
5597TVÓ11Ószövetségi arám nyelv 1.4Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5598TVÓ12Ószövetségi arám nyelv 2.4Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5863TVÓ13Ószövetség-ismeret 1.4Dr. Reisinger János [1201500021]
időszakos meghirdetés
5864TVÓ14Ószövetség-ismeret 2.4Dr. Reisinger János [1201500021]
időszakos meghirdetés
5865TVÓ15A Biblia népei4Nagy Viktória [1201500018]
időszakos meghirdetés
5599TVÓ2Ószövetségi héber nyelv 2.4Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5867TVÓ22Dániel könyve (kiegészítés)3Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5868TVÓ27A Biblia népei3Nagy Viktória [1201500018]
időszakos meghirdetés
5600TVÓ28Ószövetségi héber nyelv 1.3Bödör Zoltán János [1201500033]
minden tanév őszi félév
5601TVÓ29Ószövetségi héber nyelv 2.3Bödör Zoltán János [1201500033]
minden tanév tavaszi félév
5602TVÓ3Ószövetségi héber nyelv 3.4Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5603TVÓ30Ószövetségi héber nyelv 3.3Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5604TVÓ31Ószövetségi héber nyelv 4.3Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5605TVÓ32Ószövetségi héber nyelv 5.3Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5606TVÓ33Ószövetségi héber nyelv 6.3Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5607TVÓ34Ószövetségi héber nyelv 7. (nyelvvizsgára felkészítés)3Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5608TVÓ35Ószövetségi héber nyelv 8. (nyelvvizsgára felkészítés)3Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5609TVÓ4Ószövetségi héber nyelv 4.4Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5610TVÓ5Ószövetségi héber nyelv 5.4Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5611TVÓ6Ószövetségi héber nyelv 6.4Bödör Zoltán János [1201500033]
időszakos meghirdetés
5881TVÓ7Messiási jövendölések 1.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5882TVÓ8Messiási jövendölések 2.4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5883TVÓ9Dániel könyve (kiegészítés)4Dr. Vankó Zsuzsanna [1201500029]
időszakos meghirdetés
5612TVR1Egyház és állam, lelkiismereti szabadság 1.4Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
időszakos meghirdetés
5613TVR2Egyház és állam, lelkiismereti szabadság 2.4Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
időszakos meghirdetés
5614TVR3Egyház és állam, lelkiismereti szabadság 1.3Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
időszakos meghirdetés
5615TVR4Egyház és állam, lelkiismereti szabadság 2.3Dr. Köbel Szilvia [1201501988]
időszakos meghirdetés
5888TVS1A Biblia és az irodalom 1.4Budai Zsófia [1201800001]
időszakos meghirdetés
5616TVS2A Biblia és az irodalom 2.4Budai Zsófia [1201800001]
időszakos meghirdetés
5890TVS3A Biblia és a zeneirodalom 1.4Tóth Judit [1201500028]
időszakos meghirdetés
5617TVS4A Biblia és a zeneirodalom 2.4Tóth Judit [1201500028]
időszakos meghirdetés
5892TVS5A Biblia és a képzőművészet 1.4Füleky Adrienne Éva [1201700084]
időszakos meghirdetés
5893TVS50A Biblia és az irodalom 1.3Budai Zsófia [1201800001]
időszakos meghirdetés
5618TVS51A Biblia és az irodalom 2.3Budai Zsófia [1201800001]
időszakos meghirdetés
5895TVS52A Biblia és a zeneirodalom 1.3Tóth Judit [1201500028]
minden tanév őszi félév
5619TVS53A Biblia és a zeneirodalom 2.3Tóth Judit [1201500028]
minden tanév tavaszi félév
5897TVS54A Biblia és a képzőművészet 1.3Füleky Adrienne Éva [1201700084]
időszakos meghirdetés
5620TVS55A Biblia és a képzőművészet 2.3Füleky Adrienne Éva [1201700084]
időszakos meghirdetés
5621TVS6A Biblia és a képzőművészet 2.4Füleky Adrienne Éva [1201700084]
időszakos meghirdetés
5900TVÚ1Újszövetségi görög nyelv 1.4Ágoston Annamária [1201500710]
Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév őszi félév
5901TVÚ11Zsidókhoz írt levél 1.4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5902TVÚ12Zsidókhoz írt levél 2.4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5903TVÚ13Újszövetség-ismeret 1.4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5904TVÚ14Újszövetség-ismeret 2.4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5622TVÚ2Újszövetségi görög nyelv 2.4Ágoston Annamária [1201500710]
minden tanév tavaszi félév
5906TVÚ23Római levél (kiegészítés)3Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5652TVÚ24János evangéliuma (kiegészítés)3Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5623TVÚ25Jelenések könyve (kiegészítés)3Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
5909TVÚ28Újszövetségismeret 1.3Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5910TVÚ29Újszövetségismeret 2.3Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5911TVÚ3Újszövetségi görög nyelv 3.4Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév őszi félév
5631TVÚ30Az apostoli kor története3Dr. Kovács Imre [1201501883]
időszakos meghirdetés
5913TVÚ31Újszövetségi görög nyelv 1.3Ágoston Annamária [1201500710]
Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév őszi félév
5624TVÚ32Újszövetségi görög nyelv 2.3Ágoston Annamária [1201500710]
Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév tavaszi félév
5915TVÚ33Újszövetségi görög nyelv 3.3Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév őszi félév
5916TVÚ34Újszövetségi görög nyelv 4.3Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév tavaszi félév
5917TVÚ35Újszövetségi görög nyelv 5.3Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév tavaszi félév
5918TVÚ36Újszövetségi görög nyelv 6.3Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév tavaszi félév
5919TVÚ37Újszövetségi görög nyelv 7. (nyelvvizsgára felkészítés)3Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
időszakos meghirdetés
5920TVÚ38Újszövetségi görög nyelv 8. (nyelvvizsgára felkészítés)3Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
időszakos meghirdetés
5921TVÚ4Újszövetségi görög nyelv 4.4Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
időszakos meghirdetés
5922TVÚ5Újszövetségi görög nyelv 5.4Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév őszi félév
5923TVÚ6Újszövetségi görög nyelv 6.4Siflisné Dr. Kocziszki Éva [1201502463]
minden tanév tavaszi félév
5924TVÚ7Római levél (kiegészítés)4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5925TVÚ8János evangéliuma (kiegészítés)4Kocsis Péter [1201501288]
időszakos meghirdetés
5625TVÚ9Jelenések könyve (kiegészítés)4Dr. Csabai Tamás [1201700064]
időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2019-05-24, 21.hét© kodasoft 2001-2019